Katalog zawiera obiekty wprowadzane od września 2011 r.

Wśród nich znajdują się materiały zróżnicowane pod względem formy i treści - od relacji świadków historii (oral history) poprzez fotografie, dokumenty archiwalne, pisma, druki czy też szeroko pojęte dokumenty życia społecznego.

Pod względem chronologicznym najstarsze materiały pochodzą z okresu sprzed II wojny światowej aż po dni współczesne. Ze względu na formę wymienić należy przede wszystkim relacje świadków historii, różnorodne dokumenty i druki, fotografie.

Oprócz tego rodzaju obiektów możemy przykładowo znaleźć także ulotki, plakaty, karty i bilety wstępu, cegiełki, kalendarze, karty pocztowe, kopertówki, znaczki pocztowe, talony, zaświadczenia i pisma urzędowe, afisze, banknoty, biuletyny, cenniki, dowody tożsamości, druki okolicznościowe, reklamowe, religijne, dyplomy, foldery, formularze, informatory, instrukcje, kartki reglamentacyjne, zaproszenia, sprawozdania, świadectwa, legitymacje, plakiety, rachunki, regulaminy, przewodniki, programy, przepustki, proporczyki itp.

Katalog będzie sukcesywnie uzupełniany nie tylko o tradycyjne materiały o charakterze archiwalnym, ale również wzbogacany o kolejne bogate kolekcje fotograficzne czy też nagrania dźwiękowe i filmowe oraz obiekty muzealne.

 

Regulamin gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy