Zespół archiwistów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu w okresie od września do grudnia 2022 r. uczestniczył w realizacji projektu „Zabezpieczenie historycznego zasobu archiwalnego Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymiesfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Porządkowanie zasobu

Projekt zakładał gruntowne przeanalizowanie zgromadzonych w Instytucie akt, uporządkowanie ich zgodnie z systematyką archiwalną oraz stworzenie podstawowego inwentarza (spisu z natury zachowanych w archiwum materiałów).

W wyniku intensywnego porządkowania zasobu wydzielono 9 zespołów archiwalnych, dokonano systematyzacji akt, uformowano 785 jednostek archiwalnych, a także zrealizowano zadania w zakresie opisu teczek i wpisania ich do inwentarza.

Skip to content