Inwentarz Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie

Zespół archiwistów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu w okresie od września do grudnia 2022 r. uczestniczył w realizacji projektu „Zabezpieczenie historycznego zasobu archiwalnego Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie” sfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zakładał gruntowne przeanalizowanie zgromadzonych w Instytucie akt, uporządkowanie ich zgodnie z systematyką archiwalną oraz stworzenie podstawowego […]

Skip to content