Relacja Andrzeja Grodzickiego, prof. emerytowanego w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.