Relacja Bronisława Zatheya, wieloletniego działacza PTTK urodzonego we Lwowie.